כל הקטגוריות
|
הנקודה החינוכית
|
פריסות שטח
|
אירועים בנקודה הכפרית
|
סדנת רעיית צאן
|
טיולים
|
פעילות חקלאית
|
סדנת מאסטר שף
|
סדנאות
|
בן שמן
|
אדם ועמלו
קומזיץ
גיטרה בשטח
רכיבה
רכיבה
האכלת בעלי חיים
שיחת פתיחה במאהל האירוח
האכלת בעלי חיים
רכיבה על סוסים
רכיבה על סוסים
פינת ליטוף
האכלת בעלי חיים
האכלת בעלי חיים
האכלת בעלי חיים
האכלת בעלי חיים
אוכפים מוכנים לרכיבה
איסוף ביצים בלול
האכלת בעלי חיים
הכרות עם בעלי החיים
הכרות עם משק החי
רכיבה על סוסים
רכיבה על סוסים
פוייקה
שולחן ערוך
אירוח באתר
סדנת רעיית צאן
סדנת רעיית צאן
שקד פורח בנקודה
טיול סוסים באיתמר
הנקודה הכפרית
הנקודה הכפרית
גמלא שנית
וגר כבש עם גמל
שובך יונים
הנקודה הכפרית בחורף
כוורות
החווה
צמד חמורים
דיר כבשים
כוורת
סדנת מאסטר שף
סדנת מאסטר שף
פיתות על הסאג'
אפיית פיתות
הכנת חביתות
תחרות בישול
בישול עצמי
מוכנים לפעולה
יצירה בעזרת איצטרובלים
יצירה בעזרת איצטרובלים
שמן תינוקות
מאהל אירוח
מטיילים בשביל הכרם
הדרכה בכרם
הצגה במאהל האירוח
מסיק
הדרכה במאהל
פריכת זיתים
הפקת שמן
מסיק
מסיק
שיחת פתיחה במאהל האירוח